NA CO UWAŻAĆ PRZY WYPEŁNIANIU KARTY WYBORCZEJ

(informacja od tych, którzy już dostali pakiet wyborczy)

  1. Zwrócić uwagę, że w kopercie z pakietem wyborczym jest mała kartka z nazwiskiem i nr pesel, ją należy PODPISAĆ i włożyć do koperty zwrotnej, ale absolutnie NIE do koperty z kartą wyborczą!
  2. Koperta z kartą wyborczą musi być ZAKLEJONA przed włożeniem do koperty zwrotnej, karty wyborczej NIE WOLNO ZGINAĆ!
  3. Na kopertę zwrotną należy nakleić znaczek za 12 koron (lub dwa bezwalorowe znaczki tzw. Sverige brev).

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ

(informacja z Konsulatu)

Do wyborów korespondencyjnych w Szwecji zgłosiło się 4.500 osób i 3.000 osób do wyborów osobistych.

MOŻLIWOŚĆ DOPISANIA SIĘ DO GŁOSOWANIA W 2 TURZE

Jeśli ktoś nie zapisał się wcześniej do głosowania, a chce zagłosować w 2 turze – jest możliwość!

W poniedziałek 29 czerwca można zapisać się do głosowania przez system e-wybory.
Jest to także możliwość dla tych, którzy chcą zmienić formę głosowania z osobistego na korespondencyjną.

sv_SESvenska